MT-651 - nowy moduł
pomiarowo-sterujący do ochrony
katodowej

Urządzenie MT-651 jest modułem telemetrycznym służącym do monitorowania parametrów i sterowania pracą instalacji ochrony katodowej rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie lub zanurzonych w wodzie.

Protokół M-Bus w MT-151 LED

Nowe oprogramowanie firmware telesterownika MT-151 LED pozwala temu urządzeniu komunikować się bezpośrednio z ciepłomierzami, wodomierzami, licznikami energii elektrycznej i innymi urządzeniami udostępniającymi dane przy pomocy protokołu M-Bus.

Zastosowanie dedykowanych modułów telemetrycznych
w ochronie katodowej

Ochrona katodowa jest elektrochemiczną metodą ochrony przed korozją, którą można stosować do wszelkich stalowych obiektów/konstrukcji zakopanych w gruncie lub umieszczonych w wodzie.Zimą spada śnieg!

Zapytaj o nowy cennik modułów telemetrycznych.
INVENTIA założona w 2001 r. w Warszawie jest światowym dostawcą urządzeń telemetrycznych (RTU, PLC, routery, bramy komunikacyjne, rejestratory, rozwiązania bateryjne) i lokalizacyjnych opartych na technologiach mobilnych GSM 2G/3G/LTE i GPS. Nasze referencje to ponad 90000 modułów pracujących w 55 krajach świata. Zakres oferty to także otwarte, skalowalne systemy, bazujące na sprawdzonych standardach przemysłowych, przyjazne narzędzia konfiguracyjne i integracyjne zapewniające łatwe połączenie z posiadanymi przez użytkownika systemami SCADA, relacyjnymi bazami danych oraz systemami zarządzania i analizy danych. INVENTIA jest wiarygodnym dostawcą pracującym zgodnie z Certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008.

Zapewniamy wsparcie techniczne, konsultacje projektowe, szkolenia i serwis. Grupa ponad 20 autoryzowanych firm partnerskich zapewnia realizację systemów „pod klucz” w różnych branżach przemysłu.


 
Napisz do nas
inventia@inventia.pl